Grupa PUM

Grupa PUM jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, które skupia 4 firmy: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. oraz Produkcja Usługi Administracja „PUA” Sp. z o.o. ZPChr. w Grudziądzu, a także Zakład Usług Miejskich „ZUM” w Chełmnie i Zakład Gospodarki Komunalnej „ZGK” w Chełmży.

Dewizą Grupy PUM jest: dbałość o estetykę, poszanowanie środowiska naturalnego oraz działanie zgodne z zasadami etyki biznesu. Warunkują one działalność przedsiębiorstwa, która skupia się na ekorozwoju poprzez różnorodne, wysokiej jakości usługi świadczone na rzecz samorządów gminnych oraz innych instytucji i firm, a także Klientów indywidualnych.

Wachlarz świadczonych przez nas usług komunalnych obejmuje:

  • gospodarkę odpadami
  • letnie i zimowe utrzymanie dróg
  • usługi remontowo-budowlane - budowa nowych obiektów
  • budownictwo drogowe, szczególnie naprawy nawierzchni bitumicznych
  • budowę i pielęgnację terenów zielonych