Historia Grupy PUM

 • 1883 – powstaje Zakład Oczyszczania Miasta i Wywozu Śmieci
 • 1949 Zakład Oczyszczania Miasta zostaje włączony do Zakładów Miejskich skupiających wszystkie jednostki gospodarki komunalnej
 • 1951 – po wcześniejszym upaństwowieniu Zakładów Miejskich następuje zmiana ich nazwy na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
 • 1951 - 1971 – ze struktury organizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej stopniowo wyodrębniane zostają poszczególne jednostki komunalne
 • 1978 – w wyniku połączenia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Mieszkaniowej, Zieleni i Eksploatacji Ulic i Mostów z Grudziądza oraz Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Chełmna i Łasina powstaje Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (RPGKiM)
 • 1991 – wyodrębnienie z RPGKiM usamodzielnionych Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmnie i Łasinie
 • 1992 – prywatyzacja RPGKiM zakończona likwidacją zakładu i powstaniem Przedsiębiorstwa Usług Miejskich “PUM”, jako spółki pracowniczej, kontynuującej jego działalność
 • 1995 - 1998 - utworzenie Centrum Handlowo-Usługowego przy ul. Bema 39
 • 2000 - przeniesienie siedziby spółki z ul. Bema 39 do nowo wybudowanego budynku przy ul. Cegielnianej 4
 • 2001 - zakup udziałów Zakładu Usług Miejskich sp. z o.o. w Chełmnie
 • 2002 - zakup udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  w Chełmży