W kierunku Mazur – niedaleko Grudziądza – malowniczo położone są miasto i gmina Łasin.

Ogólne dane:

 • Obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. oraz miejscowy Zakład.
 • Liczba obsługiwanych mieszkańców: 8 351 osób.
 • Powierzchnia (obsługiwany teren):około 137 km2.

Bioodpady

Odpady biodegradowalne i zielone, w tym:

 • odpady kuchenne - resztki owoców i warzyw,
 • fusy od herbaty i kawy,
 • skorupki od jaj,
 • odpady zielone z ogrodu: skoszona trawa, małe kawałki gałęzi, chwasty, kora, trociny,
 • liście (bez liści orzecha czarnego i włoskiego).

Uwaga! Nie wrzucać:

 • resztek mięs, wędlin, ryb, kości,
 • ziemi,
 • żużli i popiołów z węgla i koksu,
 • liści i łupin orzechów czarnego i włoskiego,
 • innych odpadów nieulegających biodegradacji,
 • materiałów konserwowanych chemicznie, np. skórki cytrusów i bananów.

Plastik

Przed wrzuceniem prosimy zgnieść!

 • czyste zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • czyste zgniecione plastikowe butelki po produktach chemii gospodarczej (po płynach do naczyń, płynach do płukania, szamponach, mydłach w płynie itp.),
 • puszki aluminiowe po napojach,
 • czyste puszki metalowe po produktach spożywczych,
 • inne puszki i przedmioty metalowe.

Uwaga! Nie wrzucać:

 • opakowań brudnych w szczególności zaolejonych.
 • opakowań po środkach toksycznych,
 • opakowań po farbach i lakierach.

Papier

 • papier do pisania, koperty, papier komputerowy,
 • papier gazetowy,
 • książki, czasopisma, prospekty, zeszyty, kalendarze,
 • opakowania papierowe, np. po mydle, paście do zębów, artykułach spożywczych,
 • wytłaczanki do jaj,
 • kartony.

Uwaga! Nie wrzucać:

 • opakowań z zawartością,
 • foliowanych i lakierowanych kartonów,
 • kalki technicznej,
 • opakowań wielomateriałowych: kartoników po mleku i sokach.

Szkło

 • czyste, szklane, jednorazowe butelki po napojach,
 • czyste, szklane opakowania po chemii gospodarczej,
 • czyste słoiki szklane.

Uwaga! Nie wrzucać:

 • szkła okiennego,
 • porcelany,
 • ceramiki,
 • luster,
 • opakowań po środkach toksycznych,
 • opakowań brudnych w szczególności zaolejonych.