Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM w Grudziądzu

Wywóz śmieci

Kontakt

Dane kontaktowe


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o. o.
ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz


NIP: 876-020-37-76
Regon: 870004168
Konto bankowe: Bank Millennium SA O/Grudziądz
Nr: 51 1160 2202 00000000 6088 4458
KRS: 0000137527, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu
Wysokość kapitału zakładowego: 196.600,00 PLN
NR BDO: 000004339

WAŻNE NR TELEFONÓW

Sekretariat PUM – ul. Cegielniana 4: 56 / 45 04 300

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Biuro Obsługi Klienta – ul.Konarskiego 41:
Wywóz odpadów: 56 / 45 04 335; 46 582 76; 46 588 52
Wynajem toalet przenośnych: 56 / 45 04 334
Usługi transportowe: 56 / 45 04 334
Oczyszczanie dróg, parkingów i posesji: 56 / 45 04 334
Zamawianie kontenerów: 56 / 46 582 76; 56 / 45 04 335

ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH I DROGOWYCH – ul. Cegielniana 4:
Roboty drogowe: 56 / 45 04 330
Administracja nieruchomości: 56 / 45 04 318
fax: 56 / 46 25 644

Formularz kontaktowy