Zakład Robót Budowlanych i Drogowych wykonuje budowy, przebudowy, remonty  dróg masami asfaltowymi na gorąco oraz naprawy cząstkowe grysami i emulsją asfaltową techniką ciśnieniową. Dysponujemy nowoczesnymi układarkami mas bitumicznych o szerokości układania do 6.5 mb, walcami stalowymi, termosem do przewozu masy asfaltowej, recyklerami drogowymi – gruz asfaltowy nie stanowi dla nas odpadu, wbudowujemy go ponownie. Remonty cząstkowe metodą ciśnieniową wykonujemy za pomocą remonterów drogowych typu (patcher) STP 1008.

Zakład dysponuje niezbędnym sprzętem technologicznym:  agregatami hydraulicznymi do rozkuwania nawierzchni asfaltowych, zagęszczarkami, ubijakami spalinowymi, przecinarkami mechanicznymi do cięcia asfaltu oraz frezarkami drogowymi.

Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu robot drogowych w połączeniu z nowoczesną technologią jest gwarancją najwyższej jakości naszych usług.

Kompleksowe wykonywanie budowy, przebudowy, remontów

dróg wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych

– Budowa pieszojezdni, ścieżek rowerowych, parkingów, chodników

z masy bitumicznej.

– Utrzymanie nawierzchni odc. autostrady A1 –  Gdańsk – Toruń