W zakresie usług wykonywanych w ramach robót drogowych proponujemy naprawy dróg masami asfaltowymi na gorąco oraz naprawy cząstkowe grysami i emulsją asfaltową techniką ciśnieniową.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem drogowym: remonterami drogowymi, termosem do transportu asfaltu, recyklerami do napraw nawierzchni w okresie zimowym. Ponadto dysponujemy niezbędnym sprzętem technologicznym: walcami wibracyjnymi, agregatami hydraulicznymi do rozkuwania asfaltu, zagęszczarkami, ubijakami spalinowymi, przecinarkami mechanicznymi do cięcia asfaltu oraz frezarkami.

Poza tym zajmujemy się budową pieszo jezdni, ścieżek rowerowych, parkingów i chodników z kostki betonowej lub innej dowolnej nawierzchni.


Firma posiada 4 remontery drogowe wykorzystywane do naprawy dróg publicznych na terenie całej Polski. Remontujemy drogi miejsko – gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki, wyboje) naprawiamy przy użyciu technologii na gorąco, mieszankami mineralno bitumicznymi.

Do naprawy wykorzystujemy recyklery, termos do transportu mieszanek oraz maszyny wspomagające (piły do cięcia, stacje hydrauliczne do rozkuwania nawierzchni, walce drogowe oraz frezarkę).

Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu robot drogowych w połączeniu z nowoczesną technologią jest gwarancją najwyższej jakości naszych usług.