Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM w Grudziądzu
Pon - pt / Pon - pt 7:00 - 15:00
Sprawdź szczegóły

Grupa PUM

Grupa PUM

Grupa PUM jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, które skupia 4 firmy:

Dewizą Grupy PUM jest: dbałość o estetykę, poszanowanie środowiska naturalnego oraz działanie zgodne z zasadami etyki biznesu. Warunkują one działalność przedsiębiorstwa, która skupia się na ekorozwoju poprzez różnorodne, wysokiej jakości usługi świadczone na rzecz samorządów gminnych oraz innych instytucji i firm, a także Klientów indywidualnych.

Świadczone usługi komunalne

Wachlarz świadczonych przez nas usług komunalnych obejmuje:

 • gospodarkę odpadami
 • letnie i zimowe utrzymanie dróg
 • budownictwo drogowe, szczególnie naprawy nawierzchni bitumicznych

Historia grupy PUM

 • 1883 – powstaje Zakład Oczyszczania Miasta i Wywozu Śmieci
 • 1949Zakład Oczyszczania Miasta zostaje włączony do Zakładów Miejskich skupiających wszystkie jednostki gospodarki komunalnej
 • 1951 – po wcześniejszym upaństwowieniu Zakładów Miejskich następuje zmiana ich nazwy na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
 • 1951 – 1971 – ze struktury organizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej stopniowo wyodrębniane zostają poszczególne jednostki komunalne
 • 1978 – w wyniku połączenia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Mieszkaniowej, Zieleni i Eksploatacji Ulic i Mostów z Grudziądza oraz Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Chełmna i Łasina powstaje Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (RPGKiM)
 • 1991 – wyodrębnienie z RPGKiM usamodzielnionych Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmnie i Łasinie
 • 1992 – prywatyzacja RPGKiM zakończona likwidacją zakładu i powstaniem Przedsiębiorstwa Usług Miejskich “PUM”, jako spółki pracowniczej, kontynuującej jego działalność
 • 1995 – 1998 – utworzenie Centrum Handlowo-Usługowego przy ul. Bema 39
 • 2000 – przeniesienie siedziby spółki z ul. Bema 39 do nowo wybudowanego budynku przy ul. Cegielnianej 4
 • 2001 – zakup udziałów Zakładu Usług Miejskich sp. z o.o. w Chełmnie
 • 2002 – zakup udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
  w Chełmży